Siyasiy mabusı Vadim Bektemirov içün qattı nizamlı cezahanede 12 yılğa azatlıqtan marum etüvini istediler

Присяжнюк Владислава
·
12:30, 02 Kiçikay
Siyasiy mabusı Vadim Bektemirov içün qattı nizamlı cezahanede 12 yılğa azatlıqtan marum etüvini istediler
Foto menbası: Кримська солідарність

Rusiye prokurorı, qırım din faali Vadim Bektemirov içün 12 yılğa azatlıqtan marum etüvini istedi.

Bunıñ aqqında Qırım uquq qoruyıcı gruppası bildire

“Cenübiy arbiy bölge makemesinde devlet qabaatlayıcı, qırım siyasiy mabusı Vadim Bektemirovğa qattı nizamlı cezahanesinde 12 yılğa azatlıqtan marum etüvini istedi”, - denile beyanatta.

Uvut aynıñ 10 bu “davası” boyunca munaqaşalar ötkerilecegi qayd etile. 

Belli olğanı

  • Bektemirovnı terroristik teşkilâtınıñ faaliyetinde iştirak etkeni içün qabaatlaylar (RF CK 205.5 m. 2 q.).
  • O, 2020 senesi oraq aynıñ 7 Qırımda kütleviy tintüvler vaqtında tevqif etilgen edi. Rostov-na-Donudaki taqiqat tevqifhanesinde tutula. 2021 senesi mayıs aynıñ 26 “Bektemirovnıñ davası”, Cenübiy arbiy bölge makemesinde baqılmağa başladı. 

Bizni Telegram’da oquñız