"Ömür arqadaşımnın apisini bir kün ögünde tüşüme kördim". Jurnalist Yesipenko sistemağa qarşı

Сурган Олександра
·
11:55, 16 Kirazay
Foto menbası: Особистий архів дружини Владислава Єсипенко, Катерини Єсипенко

"Radio Azatlıq" ukrain muarririyenıñ, "Qırım. Realii" leyhanıñ ştattan tış mühbiri  martnıñ 10 işğal FTH hadimlerinnen Perevalne köyü yanında qanunsız toqtatılğan edi. Oñı Rusiye Cinayet Qanunamenin eki maddesine köre qabaatlaylar: “Patlav altlernıñ qanunsız alması,  saqlavı, areketi ya da satuvı” (Rus CQ 222.1 maddesi) ve “ateş silâlarnıñ ya da qısımlarınıñ,  sınırlanğan yenilmeden ğayrı, qanunsız yaratuvı ya da tamiri ya da tuzetmesi” (223-1 maddeniñ 1-ci qısımı).

Suspilne Qırım Vladislavnıñ ömür arqadaşınnen - Katerina Yesipenkonen ve qız qardaşınnen - Larisa Krupinanen Vladislav Yesipenko nasıl insandaır, nasıl jurnalist zenaatını seçip aldı ve qızına olğan vaqıaları aqqında nasıl haber ettiler añlmaq içün subetleşti.

Toqtatuv

İşğal taqıqatçinıñ Vitaliy Vlasovnıñ fikirine köre, Yesipenkonı tintüv devamında avoda tapılğan granata sebebinden toqtattılar. Soñ, apisten yazılğan mektüplerine mühbir  yazdı ki, FTH hadimlernin fikirine bu granata “tatarlardan qorçalanmaq içün kerek edi” (demek, qırımtatarlar aqqında aytıla,  qırımtatarlar - Qırımnıñ tamır halqı - red.)

Vladislavğa advokatlarını 27 kün devamında qabul etmediler.Birinci makeme devamında onıñ Emil Kürbedinov ve Öleksiy Ladin advokatlarnen qonuşmaq imkânı bar edi. O doğru azaplar aqqında beyan etti.  Ayttı ki, “başına paket kiydirgen ediler, nefes almağa bermey ediler, bedennin çeşit qısımlarına eletrik aqımını çeke ediler, küteklegen ediler,qabaatını özüne aldırtmaq içün  kamerada asıp öldurmesinen qurquta ediler”. Bu işğal quvetçilernıñ Yesipenkonı yıqmaq içün areketlernıñ tek bir qısımı.

Bu vaqıalar bir qaç kün evel rus teşviqat telekanalında “Qırım 24” Vladislavnen intervyü çıqtı, anda o ukrain mahsuh hızmetlerine munasibetini tasdıqlay. Bu intervyüni baqıp,  ömür arqadaşı Yekaterina Yesipenko birinci azaplar aqqında beyan etti. 

“ “Qırım 24” süjetine Vladnı tanışlardan birisi tanımadı. Bu bediy küç ile azaplarnıñ isbatıdır.  Men tüşüne edim, olar psihotrop maddelerni qullanmaq olalar. Onıñ reaktsiyası ve laf etüvi  bu süjette oña aslı de kelişmeyler. Men elektrik aqımnen azaplağanlarını aslı de qararlamay edim. Oña baqıp, yardım etmege olmağanıma yazıqlay edim”, - Yekaterina Suspilne Qırımğa ayttı.

Episi teşviqat haber vastalarına Yesipenko jurnalistnin apisi “ ukrain kasuznnı Qırımda toqtatuvı” ile tasvirlene edi. Lâkin oña qarşı “kasuzlıq” ya da “devlet hayınlığı” qabaatuvlar çıqarılmadı. 

Kapitan Kolombo

Öz 52 yaşını Vladislav işğal tevqıf hanesinde qayd etti. Ömür arqadaşınnen on yıl evel tanış oldı,  evlendi ve  2013 senesi başında Qırımğa kösip keldi. O azat küreşten sport ustalığına kandidat, çoq vaqıt devamında mülkuyet saada çalışqan edi, lâkin  Qırımnıñ işğali çoq şeyni deniştirdi,  zenaatnı de.

Menba: Vladislav Yesipenko arqadaşnıñ,  Katerina Yesipenkonıñ şahsiy arhivi

Yarımadanıñ işğalini Vladislav ve Katerina öz közlerinnen kördiler, o zamanda Vladislav bloger olaraq epsini qayd etmege başladı, ukrain ve halqara telekanallarına yarımdada olğan vaqıalar aqqında intervyü bergen edi.  Krivog Rog şeyerine olar  2015 senesi qayttılar.

“Men bu ceryanni yavaşlata etim. Qırımnı işğalinden soñ balalmız doğuldı.Endi soñki aylar da men kelecek ana olaraq episi ekimlerne añlaşqanda şeylerimi yıgıp ketmege çare körmey edim. Lâkin işğal etilgen Qırımdan köçip ketmege çare takpqanda biz doğru kettik”, - ayttı Katerina Yesipenko.

Krivoy Rogda köçmesi bir qaç yıl evel Vladislav yarımadada olğanını köstertmek içün “Qırım. Realii” muarririyetinnen işbirlik etmege başladı. 

Vladislavnıñ qız qardaşı, Larisa Krupina de  jurnalist, o “Kerçekler”  gazetasına çalışa. Ayta ki, Vladislavnıñ jurnalistkanen meraqı onıñ iş seyaatlarından başlandı. O onı öz maşnasınnen  intervyülarğa alıp kete edi, soñ ise beraberlikte spikerlernen çalışmağa başladılar. 

“Bir zamandao muzakerege qoşuldı. Beraberlikte yahşı çalışa edik - israrlı jurnalist ve onıñ ortağı “kapitan Kolombo”. Sanki ondan saqınmayip laf etmege mümkün. Lâkin o kerçekten  pek aqıllı, er şeyni körgen insandır”, - qız qardaşı Suspilne Qırımğa ayttı.

Böyle iş sayatlardan birisini Larisa misal olaraq hatırlay. O vaqıt olar "KamAZ" aydacisınen, Volodimir  Küdelânen intervyü keçire ediler, o “Milliy areketi” firqanıñ lidernıñ Vâçeslav Çornovol  öldurmesine  şübelene edi.

“Kudelânı siyasiy killer adalandırğan ediler.  Müşteriler oñı çoqtan “aldılar” dep saya ediler. Ölgen sayip, birisi qıdırmay edi. Lâkin  biz qıdırıp taptıq.  Öz intervyüsına o bu facia aqqında bazı laflarını yoq etti. Bu intervyü  “Kerçekler” gazetasına,  2005-ci senesi çıqtı ve Vâçeslav Çornovol cinayet davanıñ baş  iştiraqçinıñ ilk intervyüsi. Oñı yerli ve tış haber vastalar de neşir ettiler”, - Krupina ayttı.

 Jurnalistnin  qız qardaşı netice çıqardı: Dnipropetrovsk velâyeti iş seyiatları devamında mülkuyet saada işglegen Vladislav Yesipenko mühbir  zenaatınnen meraqlandı.

Menba: Vladislav Yesipenko arqadaşnıñ,  Katerina Yesipenkonıñ şahsiy arhivi

Kerçek olğan tüş

Katerina Yesipenko hatırlay ki,  apisten bir kün ögünde 10-ci mart gecesi tüş kördi - o Vladislavnen beraber deñız yalısınlda bir çeşit türlü binalar qarşı turalar.

“Tüşnin manasını oquğanda,  bu bir çeşit türlü binalar - bu kazarmalar edi añladım. Böyle tüşlerini insanlar kelecek apisler evel köreler. Demek, ömür arqadaşımnıñ apisini tüşüme kördim”, - añlattı.

Katerina bilgen edi,  2021 senesi martnıñ 10-na adam çıqarmalarda çalışqan edi, bu sebepten oñı raatsızlatmay edi. Aqşamda telefon açmadı  - raatsızlanmağa başlandı. Sabada episi yarımada instantsiyalarğa yazmağa başladı.

“Elbette, maña birisi cevap bermedi. Soñ biz bir süjetten Vlad FTH hadimlerinnen toqtatılğanını bildik”, - qadın ayttı.

Vladislavnıñ qız qardaşı ayta ki,  bir qaç yıl devamında, daa yarımada çalışqan vaqıtında, arqadaşnıñ telükesizligi sebebinden raatsızlana edi

“Lâkin jurnalist olaraq men bu mühirnin “sıcaq noqtasına”,  qanunsızlıq şartlarda yahşı iş yaptı tüşünem. Men arqadaşımnen çıqarılğan süjetlerini “Radio Azatlıq” resurslarına çoq kere baqqan edim: soqaqlarda sorğalardan kerçek taqıqatlarce. Vladnıñ  yañı zenaatında sebatlı inkişafını körgen edim. O havflı şartlada çalışqan  edi. O ürmet qazandı. Yaşayışını o qadar  deniştirmege er kez olmaz”, - ayttı Krupina.

Menba: Vladislav Yesipenko arqadaşnıñ,  Katerina Yesipenkonıñ şahsiy arhivi

Vladislavnıñ qızı Stefaniya 6 yaşında. O babası apiste bulunmasını bilmeyü O babası devamlı iş sayatında ketti tüşüne. Katerina ayta ki, qızlarına kerçegini nasıl aytmağa daa bilmey.

“Suspilne Qırım” muarririyeti ortaqmıznıñ Vladislav Yesipenkonıñ  “dava” astında nezaret  etmege devam ete.