Suspilne Qırım jurnalisti halqara  ispan tilinde  olğan bediy reportajlar konkursıne ğalebe qazandı

Терещук Анастасія
·
15:37, 14 Kirazay
Suspilne Qırım jurnalisti halqara  ispan tilinde  olğan bediy reportajlar konkursıne ğalebe qazandı
Foto menbası: facebook.com/olena.stetsiuk

Suspilne Qırım muarririyet jurnalisti Ölena Stetsük halqara  ispan tilinde  olğan bediy reportajlar konkursıne ğalebe qazandı.

Öz “Teror yarımadası” adlı işine o Rusiyenin işğal etilgen Qırımda yapqan cinayetlerini tasvirledi.

Suspilne Qırım mühbiri Stetsük ne sebebinden konkursta iştiraq etmege qarar çıqardı, ne qadar vaqıt azırluv edi ve  ğalibecinin reportaj qaramanınnen Seytumkr Seytumerovnen muzakere etti.

"Men tasil  alğan terciman,  bu sebepten ispan tilini bilem. Ondan ğayrı Ukrainadaki vaziyetini ispan tilinde tasvirlegen  media saada çalışqan edim. Demek, bu mevzuğa ispan tilinde yazmağa qarar çıqardım", - ayttı jurnalist.

Aytqanına köre, Ukraina ve İspaniya dostluq asotsiyaatsiya ve   Con Ucrania ( “Ukrainanen bereber”) teşkilâtınnen  teşkil etildi. Anda nda çeşit türlü mevzularını - cemiyet,  siyaset, turizm, Ukraina medeniyeti ve tarihi seçip almaq mümkün edi.

“Men bellesem, biz añlağan malümatlarını tış devletlerde şübeli sayalar. Sebebi - rus teşviqatı pek faal çalışa. Bu sebepten aqıqatını köstertmek ve bu teşviqatnen küreşmek pek müimdir.  Misal olaraq,  işğal etilgen Qırımda olğan vaziyetin kerçek tasvirlemek kerek”, - ayttı Stetsük.

Ölena haber etti ki, ispan tilinde  işğal etilgen Qırımnıñ vaziyeti ya da Donbasta olğan cenk mevzularaqqında haber vastalarda ve internette malümatlar az.

“Men konkret insannıñ Seytumer Seystumerovnıñ, qırımtatar jurnalistnin, fotografnıñ, “Qırım birdemliginin” sabiq faalninkerçek tarihi ile işğal etilgen vaziyetini tasvirlemek ğaye peyda oldı. Adı "La peninsula del terror" -  “Teror yarımadası”tercime etile,  pek teren manalı oldı. Men 2014 senesi fevralnıñ 26-na olğan mitingni de hatırladım” - haber vasta vekili ayttı.

Aytqanına köre, işğal etilgen Qırımda Seytumeroa qanunsız terorizmde qabaatlanğan edi. O işğalnen razı olmayip,  Ukraina nezareti astında olğan territoriyada köçti, çünki evine tintüvler keçirdiler. Rus işğalciler içün qırımtatar adamnıñ camige qatnaması ve dindaşlarınnen diniy mevzularğa subetleri cinayet sayılalar. Camige o beşinci sınıftan qatnay.

"Men Seytumer Seytumerovdan intervyü almağa qarar çıqardım, çünki men  billesem böyle kerçek tarihler ile Ukraina işğal etilgen territoriyalarda olğan vaziyetini bildirtmek kerek", - Stetsük añlattırdı.

Daa ayttı ki,  konkurs işini yazmaq içün bir aydan çoq vaqıt berildi, bu sebepten jurnalist işten boş zamanlarda azırlanğan edi. Eñ qıyın - yazılğan materialnı qısqartmağa edi, çünki konkurs qaydelerine köre 6 bin işaretten çoq yazmaq olmay edi.

Öz tarafından jurnalist ve “Qırım birdemliginin” sabiq iştiraqçisı  ayttı ki , tış oqucilarğa şimdiki zamanda olğan Qırım vaziyetini añlatmaq niyet etti.

"Ölena yapqan işi pek müimdir,  çünki o ispan tilinde ispan cemiyetine Qırım aqqında aqıqıy malümatlar berdi. Demek Qırımnıñ referendum ile Rusiye terkibine keçmesini degil, qanunsız  işğalini tasvirledi", - ayttı Seytumerov.  

Jurnalist ayttı ki , tış oqucilarğa şimdiki zamanda olğan Qırım vaziyetini añlatmaq niyet etti.

“2014 senesi Qırım etilgen vaqıtında Qırımğa çoq tış haber vastaları kelgen edi.  Men körgenimi ve duyğanımı tasvirley edim. Men niyet etem, dünya birleşip, faal areket etmege başlaycak ve faallernin qanunsız taqıp etüvlerini toqtatıcaq.  Men d.nyağa qırımtatar halqnıñ küreş etüvnin devamını köstertmege istedim. Men bellesem, Ölena pek müim iş yaptı. Qırım mevzusı soñki yıllırı haber vastalarda tınçlandı.  Şimdiki vaqıtında Ölenağa malümat bermege çare tuştı, o ise bu malümatlarını ispan cemiyetine tasvirledi”, - ayttı Seytumerov.