Suspilne Qırımnıñ jurnalistini TM 244 batalyondaki rota reberi olaraq tayin ettiler

Анастасія Діденко
·
15:39, 28 Kiçikay
Suspilne Qırımnıñ jurnalistini TM 244 batalyondaki rota reberi olaraq tayin ettiler
Foto menbası: sviat979

Suspilne Qırımnıñ jurnalisti Oleg Rısyev, TM 244 batalyondaki rota reberi oldı. 24 yaşında olğanOkeg Rısyev, USQ TM 112 brigadasında baş cenkâver ekimi vazifesinde huzmetini başlağan, soñra ise bölge arbiy vazifelerni eda etkende reber olğan. 

Bunı Facebook’ta USQ territorial mudafaasınıñ quvetleri bildireler.

“Doğıp Mariupolda östim. Kiyevge 2016 senesi, Şevçenko adına universitetiniñ tarihiy bölügine kirgende köçken. Soñra arap tilini de ögrenmege başladı. Balalıqtan arbiy olmağa arzu ete edim. Amma baştan arbiy kafedrasını bitirip aliy tasil müessisine kirmege qarar berdim. Büyük miqyaslı ücüminden evel jurnalist olıp çalışqan edim. Uvut aynıñ 24 sigara çekip fikirlerni topladım. Kelecek kününiñ sabasına arbiy komitetiniñ yanında edim”, - hatırlay Oleg.

Buça tarafından Kiyevni zapt etmege rusiyelilerniñ niyeti ve tuvğanlarnıñ Mariupolde qalğan yerine işğalcılarnıñ ücüm havfı aqqında ilk haberlerni yahşı hatırlağanını tarif etti.

“O vaqıtqa qadar yekâne istegim olarnı qorçalamağa edi. Orduğa qoşuluvı, umumiy işine aitlik duyğusını bergen edi”, - ayta Rısyev.

Oğlan qayd etkeni kibi, arbiy komitetinden onı TM quvetlerniñ teşkil etüv merkezine yolladılar. Endi aynı o aqşamı, öz ilk bölgesine  Kiyev astında Puşça-Voditsanı nezaret etken edi. 

“O, 112 brigadası edi ve evelki 129 batalyonım. Şimdi 244 soyunda bulunam. Çiçek aynıñ ortasına qadar bölügim, Kiyev vilâyetinde bulunmaqta edi. Cenkâver tecribesini o vaqıt almağan edik. Soñra bizni Kiyev vilâyetine yerleştirdiler ve arman ayına qadar faal sürette azırlana edik. O vaqıt öz ilk arbiy tasilimni aldım - arbiy ekimi oldım”, - dep paylaştı Oleg. 

İlk uruşlar

Rısyev içün arbiy areketler onıñ bölgesi, Harkiv vilâyetinde USQ qarşı ücüminde iştirak etkende ilk küz aynıñ başında başlanğanlar. 

“O vaqıt Çuguyev rayonında köylerden birini azat etmege vazifeni aldıq. Rusiyelilernen uruşnı başladıq, amma tuzaqqa oğradıq. Zümreleştirilmek içün artqa keçmege mecbur oldıq, soñra ise kene de köyge qayttıq. Netice olaraq duşman, büyük zararlarnen ketmege başladı, bizim ise tek üç yaralanğanı bar edi”, - dedi arbiy. 

Duşman, reberniñ ayağını yaralanğan soñ onıñ vazifelerni eda etmege aynı Olegge avale etkenini hatırlay. 

“Başqa vazifesine tayin etilmegence, orta küz aynıñ ortasına qadar reberlik etken edim. Orta küz ayında bölügimizni sıñırğa daa yaqın yerleştirdiler. Mevzilerni teşkil etmege emir etilgen yeri, sıñırdan 700 metr mesafesinde bulunğan edi. Rusiyelilerniñ endekleri qalğan yerinde. Taqımımız - bir qaç reberi, rota reberi ve istihbaratçılar. Yüqarığa yançıq köterilgen soñ atışlar başlandı. Endeklerge tüşmege yetiştirdik, atışlardan soñ yaranlanğannıñ sesini eşittik. Rotamnıñ reberi edi”, - hatırlay arbiy. 

Reber olaraq, Oleg, öz ilk mesleatı arbiy ekimligini unutmadı, buna köre, tibbiy çantasız bir yerge çıqmağan edi. 

“Öz endegimden çıqıp reberime çaptım. Yara pek ağır eken. Bizni uzun vaqıtqa qaldıracağı malüm oldı. Yerleşken yerimiden qaytqan soñ, bölük reberi meni çağırıp endi men rota reberiniñ vazifelerini eda etecegimni bildirdi. Baştan yapamam dep cevap berdim, amma reberim red etip yaparsıñ degen. Böyleliknen er şey başlanğan”, - tarif etti o. 

Baştan başqa birini tayin etmegence, Oleg vazifelerni beş kününe qadar yapacağı qayd etile edi. Şimdi endi üç ay devamında rota reberi ola. Bütün rotanı nasıl idare etecegini haberi bile olmağan edi, buna köre qararlarnı duyğularğa köre bere edi. 

“İlk nevbetten, öz boysunğanlarıma ürmetini köstermek kerek olğanımnı özüme hatırlata edim. Em de, askerlerim, daa arbiy ekimi olaraq cenkâver vaqialarında nasıl areket etkenimni körgen ediler. Ne ücüm, ne de atışlar vaqtında coyulmağanımnı körgen ediler. Reberlik itibarını yaratıp ürmetini qazanmağa yardım etkendir. Belki de, menden bunı kimse beklemegendir - bölükte eñ ufaq soyu olıp közlüklerni taqam. Meni reber olaraq er kes körmegen edi. Amma batalyon başı körgen”, - dedi o. 

İlk qıyınlıqlar aqqında 

Oleg diqqatnı şuna celp etti ki, reber vazifesinde onıñ ilk qıyınlıqları aynı insanlarnen işine bağlı edi, çünki intizam meselesini çezmek kerek edi. 

“Reber, em ceza, em de mukâfatlandırıvında adaletli olmalı. Bu ümdesinen idare etilem. Çünki o, reberine işanç sualidir. Reberge işanç olmasa, ne mukâfatlandıruv, ne de cezası qabul etilmez. Arbiy, ne sebepten cezasını çekkenini soñuna qadar añlamaz. Ve kimni ne içün mukâfatlandırğanlarını da añlamaz. Cezalandırmaq eñ zor olğanı. Qabaatlı olğan insannıñ yerinde özüni is etmege ep tırışa edim. Aynı zamanda, arbiylerniñ etken şeyleri bölge ceetinde nasıl körüngenini añlağanlarını talap etken edim. Menimce, doğru müzakeresini yaratsañ, muabbetlik de olacaq”, - añlattı Rısyev. 

Taqım aqqında

Arbiy qayd etkeni kibi, işanmaq mümkün olğan taqımğa rastkelmege pek muvafaqiyetli oldı.

“Bir birimizni bilgenimiz ve bölükniñ teşkil etüvinden beri beraber hızmet etkenimiz yardım etken. Bu işançta ve emin oluvında bütün işimiz, emir etmege menim fırsatım ve olarnı eda etmege insanlarnıñ fırsatı esaslana”, - qayd etti o. 

Olegniñ fikirine köre, arbiy içün aynı ögretüvniñ manası bar, çünki harita, “Kropiva” ve başqa müim cihazlarnen çalışmağa bilgisi asğariy seviyelerdeki reberlerinde olmaq kerek. 

“Bölge, mevzilerge çıqsa, onıñ reberi bütün öz insanlar içün mesüliyetlidir. Yanında ne reberi, ne de baş serjantı bar. Böyle aqiqatlarda semereli seviyesinde nasıl çalışmaq kerek olğanını bilmek kerek. Bilgi ve tecribe, qararlarnı bermege yardım eteler. Qararlarnı bermege fırsatı, azatlıq duyğusını bere. Ayrıca, qararlar doğru oldılar”, - yekün çekti TM 244 batalyondaki rota reberi.