Ukraina NATO’ğa ketse, Alyansnen Qırım içün cenkleşmek kerek olacaq - Putin

Анастасія Діденко
·
17:35, 02 Kiçikay
Ukraina NATO’ğa ketse, Alyansnen Qırım içün cenkleşmek kerek olacaq - Putin
Foto menbası: УНІАН

RF prezidenti, bir sevletniñ sayesinde başqa devletlerniñ telükesizliginiñ pekitüvini olumsız dep adladı. Vladimir Pıtinniñ sözlerine köre, AQŞ’nıñ esas maqsadı - “Rusiyeniñ inkişafınıñ tutturuvı”, Ukraina ise - “bu maqsadına irişmesi içün tek aleti ola”.

Bunı o, uvut aynıñ 1 Macaristannıñ baş naziri Viktor Orbannen müzakereler neticelerine köre matbuat konferentsıyasında ilân etti. 

“Ukrainanıñ aqidelerinde yazılğanı kibi, olar Qırımnı qaytarmağa isteyler, ayrıca arbiy yolu ile. Halq ögünde aytmaykar da, vesiqalarda öyle yazılğan… Ukraina - NATO ülkesi olıp bu arbiy ameliyatlarnı başlağanını tasvir eteyik. NATO blokınen cekleşecegimizmi? Bunı birev tüşündimi? Tüşünmegen kibi körüne”, - dedi Putin. 

“Prava Sprava” reisdeşi Dmitriy Snigeröv, bunı Putinnen AQŞ ve Şimaliy atlantik alyansına areket ettirgen nevbetteki qırmızı sızıqları dep adlay. 

“NATO’ğa Ukrainanıñ qabul etüv ya da şarqqa NATO’nıñ keniştirilüv olğan alda işğalcı ülkesiniñ tarafından uyğun arbiy cevabına rastlelmege zarur olacaqlar.  O ise - arbiy şantajınıñ gizli olmağan elementi ola. Putin, Ukrainağa, rusiye sıñırlarına daa yaqın NATO’nıñ kirüvi olsa, Rusiye Federatsıyası, doğru arbiy kerhinleşüvine azır olacağını bildire. Ve bu, Ukrainanen degil, NATO’nıñ bütün blokınen olacaq”, - tarif etti İçtimaiy Qırımı içün arbiy eksperti Dmitriy Snigeröv. 

Putinniñ fikrine köre, Qırım, “Rusiyeniñ suveren territoriyası” ola. Ukraina, AQŞ içün “Rusiyeniñ tutturuvı içün aleti” olğanını qaçıncı sefer tekrarladı.

Uquqçı, iqtisadiy ekspert ve analitik Andrey Vigirinskiy tüşüngeni kibi, matbuat konferentsıyası vaqtında Putin, diqqatnı aynı qırım ceetinde celp etsin dep oña sualni öyle qoydılar. 

“Bu cevap, evelden azır olıp mıtlaqqa aytılmaq kerek edi. Şarqqa NATO’nıñ keniştirilüvi tek Ukraina sayesinde olacağını añlap NATO’nıñ keniştirilüvi aqqında aytqan edi. Bu ceette AQŞ ve  RF ve NATO be Rusiye Federatsıyası arasında NATO sıñırlarnıñ keniştirilüv ceetinde ayırılmaz telükesizlik ümdesini esapqa almaq içün olunğan müzakereler aqqında müzakere etken edi. Qırımğa dair ise Rusiyede aytmağa alışqanını aytqan, çünki işğalcı-ülkeniñ fikrine köre, Qırım meselesi çoqtan çezilgen, Ukraina ise - öz aqide vesiqalar arasında Qırımnı askeriyleştirgen yolu ile qaytarmağa tırışa. Vesiqalarğa atıf etmegen edi, amma bu ayın-oyunınıñ, onıñ muayyen serlevasında yeri bar edi. Netice olaraq, Putin, şarqqa NATO’nıñ keniştirilüvini körmegenini daa bir kere isbatladı”, - qayd etti Andrey Vigirinskiy.

Dmitriy Snegiröv qayd etkeni kibi, bu arizalarnı ciddiy olaraq qabul etmek kerekmey, çünki o, RF tarafından dünyanı yañıdan bölmege adiy bir ıntıluvı ola. 

“ “Sabıq şuralar saasına” Rusiye Federatsıyasınıñ arbiy-siyasiy tesirleri aqqında söz kete. Buna köre, Ukraina bağlayıcı rölüni oynay, amma bunen beraber, Qırım, ülkemizniñ ayırılmaz qısmı olğanı aqqında Putin de unutmamalı. Er alda Ukraina, işğal etilgen territoriyalarnı qaytarıp oldı. Telâşlanıp evelden neticelerni yapmaq kerekmey. Qayd etem ki, o, Rusiye Federatsıyasınıñ tarafından arbiy-siyasiy şantajınıñ elementlerinden biri ola”, - dedi ekspert. 

Andrey Vigirinskiy, Ukrainanıñ NATO’ğa kirüvi Putinni ne içün o qadar qorqutqanına dair öz fikirni bildirdi. 

“NATO ülkeler azalarnıñ ortaq telükesizliginiñ qaidelerine köre, Qırım oğrunda Ukraina degil, Rusiye Federatsıyasınen NATO cenkleşecek. Putinniñ ayın-oyun mantığına köre, Ukraina, asker quvetiniñ qullanuvı ve ayrı arbiy qısımlarnıñ yolu ile Qırımnıñ qaytuv yolunı yazdıra. Ne vesiqalar aqqında aytqanını qayd etmedi, amma Qırım platformasınıñ çerçivelerinde söz, USQ qullanuvısız siyasiy-diplomatik yolu aqqında kete. Qırımnı qaytarmağa kimseniñ niyeti yoq, NATO ise bu işte Ukrainağa yardım etmege istese, cenkleşmege kerek olacağına yekün çekti. Buna ayın-oyun usullarnıñ qullanuvı ile aytılğan telükesi kibi baqmaq münküm”, - tarif etti Vigirinskiy. 

Bu mevzu, Rusiye öz territoriyası kibi sayğan işğal etilgen Qırımnen olğan vaziyette Ukrainanı NATO’ğa bütünleştirmesi NATO ve RF arasında arbiy davası olacağı manasına kelgenini imasınen daa çoq NATO azaları içün aytılğanını da qayd etti. Amma o, Alyansnı Rusiye Federatsıyasınıñ şartlarını eda ettirmege tırışqan nevbetteki ayın-oyun arizasıdır.

Bizni Telegram’da oquñız